O fundacji

O fundacji

Fundacja istnieje od 2006 roku. Głównym zadaniem fundacji jest wykonywanie nadzorów i badań wykopaliskowych na zlecenie inwestorów prywatnych, samorządowych i państwowych. Umowa została podpisana pomiędzy Województwem Lubuskim i Fundacją Archeologiczną, która reprezentuje Partnerów Projektu: Gminę Bytom Odrzański i Fundację Archeologiczną

Pocztówka-Bytom Odrzański, Miasto Trzech Wież, rok 1940

Na podstawie Statutu, Fundacja Archeologiczna ma prawo wykonywać działalność gospodarczą. Dochody z prowadzenia tej działalności przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji. Fundacja Archeologiczna jest Liderem Konsorcjum w skład którego wchodzą: Lubuskie Konsorcjum Archeologiczne II, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja PATRIMONIUM, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.