Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, we współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry oraz Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg, zorganizował w dniach 24-25 maja 2012 roku w Janowcu, gm. Babimost, woj. lubuskie, konferencję pod nazwą: „Woda – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony”. Była to kolejna – VII edycja Polsko-Niemieckich Spotkań Archeologicznych (http://www.snap.zgora.pl/konferencje.htm).
W 2008 roku rozpoczęty został cykl spotkań poświęcony roli żywiołów w życiu człowieka w różnych okresach dziejów. Cykl zapoczątkowała konferencja pod nazwą: „Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony”, zwieńczona publikacją (http://wydawnictwofa.pl/product.php?id_product=14). Konferencja o wodzie była jego kontynuacją, tym razem poświęcona różnym aspektom funkcji wody w życiu człowieka: jej znaczeniu symbolicznemu, sprawczej roli jako źródła życia, niszczącego żywiołu, itp.
Materiały z konferencji ukażą się drukiem w 2014 roku.