Fundacja Archeologiczna z Zielonej Góry otrzymała od Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w ramach Projektów Ministra, Priorytet: ochrona zabytków archeologicznych na realizację w 2015 roku…