Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego

21 maja 2018 roku podpisana została Umowa nr RPLB.04.04.01-08-0032/16-00 o dofinansowaniu projektu pt. „Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego: Schonaichianum – Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  

Projekt ,,Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego: Schonaichianum – Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim”

Umowa została podpisana pomiędzy Województwem Lubuskim i Fundacją Archeologiczną, która reprezentuje Partnerów Projektu: Gminę Bytom Odrzański i Fundację Archeologiczną.

Projekt obejmuje przeprowadzenie renowacji, konserwacji i adaptacji na działalność kulturalną zabytkowego budynku byłego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim, pochodzącego z połowy XVIII wieku, wraz z wieżą wybudowaną w połowie XIX wieku, oraz rozbudowę o przybudówkę nieistniejącej zakrystii, która przylegała do ściany wschodniej budynku. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zachowanie w układzie urbanistycznym Bytomia Odrzańskiego jednej z najważniejszych dominant architektonicznych, wpisanych w krajobraz kulturowy miasta. Ponadto przyczyni się do stworzenia nowych produktów kulturalnych o dużym potencjale edukacyjnym i turystycznym, tj.: Archiwum Archeologicznego wraz biblioteką, Regionalnej Izby Muzealnej – archeologiczno-historycznej, Inkubatora Kreatywności Artystycznej, Pracowni konserwacji zabytków archeologicznych, w tym metali i ceramiki, Centrum Konferencyjnego.

Dodatkowo wdrożony zostanie system informatyczny z aplikacjami e-usługowymi, w tym:

  • aplikacja e-Archiwum Archeologiczne – udostępnienie on-line zbiorów zgromadzonych w Centrum
  • aplikacja e-Regionalna Izba Muzealna – udostępnianie on-line zbiorów prezentowanych w Izbie w formie wystawowej
  • aplikacja e-Platforma Stanowisk Archeologicznych Województwa Lubuskiego